Bosco Nostro

Drvene podove iz naših šuma

bosco nostro bianco

BIOKOMPATIBILNI PODOVI


VARIJANTE BOJA

BIOKOMPATIBILNI DRVENI PODOVI


 Kesten iz Recoaro-a, Ariš iz Val di Zoldo, Dolomitska Jela, Veliki Jasen i Planinski Javor iz Malih Dolomita


DARUJU RAVNOTEŽU I BLAGOST UMU, TELU I DUHU

KESTEN ‘’PICCOLE DOLOMITI’’

Jedinstveno drvo koje se ističe svojom estetskom vrednošću, pogodno za one koji biraju eleganciju i trezvenost u kući. Njegove prednosti uključuju izdržljivost i otpornost tokom vremena.


AMBER (ĆILIBAR) KESTEN

Brušeno i lakirano po “natur” izboru

 • Bosconostro - Castagno ambrato
  Bosconostro - Castagno ambrato
 • Bosconostro - Castagno ambrato
  Bosconostro - Castagno ambrato
 • Bosconostro - Castagno ambrato
  Bosconostro - Castagno ambrato
 • Bosconostro - Castagno ambrato
  Bosconostro - Castagno ambrato
 • Bosconostro - Castagno ambrato
  Bosconostro - Castagno ambrato
 • Bosconostro - Castagno ambrato
  Bosconostro - Castagno ambrato
 • Bosconostro - Castagno ambrato
  Bosconostro - Castagno ambrato

HARMONIČNI KESTEN

Testerisan i nauljen po “natur” izboru

 • Bosconostro - Castagno armonico
  Bosconostro - Castagno armonico
 • Bosconostro - Castagno armonico
  Bosconostro - Castagno armonico
 • Bosconostro - Castagno armonico
  Bosconostro - Castagno armonico
 • Bosconostro - Castagno armonico
  Bosconostro - Castagno armonico
 • Bosconostro - Castagno armonico
  Bosconostro - Castagno armonico

KESTEN BULETUS

Rendisan i lakiran po “natur” izboru,

OTKRIJTE NEKE OD NAŠIH REALIZACIJA U KUĆAMA OD DRVETA
 • Bosconostro - Castagno Buletus
  Bosconostro - Castagno Buletus
 • Bosconostro - Castagno Buletus
  Bosconostro - Castagno Buletus
 • Bosconostro - Castagno Buletus
  Bosconostro - Castagno Buletus
 • Bosconostro - Castagno Buletus
  Bosconostro - Castagno Buletus
 • Bosconostro - Castagno Buletus
  Bosconostro - Castagno Buletus
 • Bosconostro - Castagno Buletus
  Bosconostro - Castagno Buletus
 • Bosconostro - Castagno Buletus
  Bosconostro - Castagno Buletus
 • Bosconostro - Castagno Buletus
  Bosconostro - Castagno Buletus

“BRUNITO” KESTEN

Termički tretiran, brušen i lakiran po “natur” izboru.

 • Bosconostro - Castagno brunito
  Bosconostro - Castagno brunito
 • Bosconostro - Castagno brunito
  Bosconostro - Castagno brunito
 • Bosconostro - Castagno brunito
  Bosconostro - Castagno brunito
 • Bosconostro - Castagno brunito
  Bosconostro - Castagno brunito
 • Bosconostro - Castagno brunito
  Bosconostro - Castagno brunito
 • Bosconostro - Castagno brunito
  Bosconostro - Castagno brunito
 • Bosconostro - Castagno brunito
  Bosconostro - Castagno brunito

“RADIOSO” KESTEN

Brušen i farban u “unica” izboru.

 • Bosconostro - Castagno Radioso
  Bosconostro - Castagno Radioso
 • Bosconostro - Castagno Radioso
  Bosconostro - Castagno Radioso
 • Bosconostro - Castagno Radioso
  Bosconostro - Castagno Radioso
 • Bosconostro - Castagno Radioso
  Bosconostro - Castagno Radioso
 • Bosconostro - Castagno Radioso
  Bosconostro - Castagno Radioso

OSTALE REALIZACIJE U KESTENU

Kesten “Acqua Chiara” (Bistra Voda), Kesten “Cantile”, Kesten “Glacee'”

 • Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno
  Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno
 • Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno
  Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno
 • Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno
  Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno
 • Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno
  Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno
 • Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno
  Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno
 • Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno
  Bosconostro - Altre realizzazioni in Castagno

VELIKI JASEN ‘’PICCOLE DOLOMITI’’

Drvo sa značajne estetike, vijugavo i elegantno, ali i poznato po svojoj otpornosti i duktilnosti. Karakterišu ga svetle i tamne komponente.


JASEN ‘’RADURA’’

Termički tretiran, brušen i lakiran na bazi vode u “unica” izboru

 • Bosconostro - Frassino radura
  Bosconostro - Frassino radura
 • Bosconostro - Frassino radura
  Bosconostro - Frassino radura
 • Bosconostro - Frassino radura
  Bosconostro - Frassino radura
 • Bosconostro - Frassino radura
  Bosconostro - Frassino radura
 • Bosconostro - Frassino radura
  Bosconostro - Frassino radura
 • Bosconostro - Frassino radura
  Bosconostro - Frassino radura

JASEN ‘’SORGENTE’’

Brušen i lakiran po “natur” izboru

 • Bosconostro - Frassino sorgente
  Bosconostro - Frassino sorgente
 • Bosconostro - Frassino sorgente
  Bosconostro - Frassino sorgente
 • Bosconostro - Frassino sorgente
  Bosconostro - Frassino sorgente
 • Bosconostro - Frassino sorgente
  Bosconostro - Frassino sorgente
 • Bosconostro - Frassino sorgente
  Bosconostro - Frassino sorgente
 • Bosconostro - Frassino sorgente
  Bosconostro - Frassino sorgente

JASEN ‘’SELCIATO’’

Testerisan i farban po “natur” izboru

 • Bosconostro - Frassino selciato
  Bosconostro - Frassino selciato
 • Bosconostro - Frassino selciato
  Bosconostro - Frassino selciato
 • Bosconostro - Frassino selciato
  Bosconostro - Frassino selciato
 • Bosconostro - Frassino selciato
  Bosconostro - Frassino selciato
 • Bosconostro - Frassino selciato
  Bosconostro - Frassino selciato
 • Bosconostro - Frassino selciato
  Bosconostro - Frassino selciato

JAVOR ‘’PICCOLE DOLOMITI’’

Veoma svetlo drvo, strogo ali elegantno, posebno pogodno za minimalistički i moderni ambijent. Smenjuje čisto belu nijansu sa čvorovima i jakim i talasastim venama.


JAVOR ‘’FUORI SEGA BIANCO’’

Testerisano i farbano po “natura” izboru

 • Bosconostro - Acero fuori sega bianco
  Bosconostro - Acero fuori sega bianco
 • Bosconostro - Acero fuori sega bianco
  Bosconostro - Acero fuori sega bianco

ARIŠ ‘’VAL DI ZOLDO’’

Drvo sa jedinstvenim nijansama i dobro definisanim žilama, koje diktiraju obeleženi prstenovi rasta. Pogodno za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.


ARIŠ ‘’PASTA BIANCA’’

Testerisano i farbano po “natur” izboru

 • Bosconostro - Larice pasta bianca
  Bosconostro - Larice pasta bianca
 • Bosconostro - Larice pasta bianca
  Bosconostro - Larice pasta bianca

ARIŠ ‘’CHALET’’

Brušen i nauljen po “natur” izboru

 • Bosconostro - Larice chalet
  Bosconostro - Larice chalet
 • Bosconostro - Larice chalet
  Bosconostro - Larice chalet
 • Bosconostro - Larice chalet
  Bosconostro - Larice chalet
 • Bosconostro - Larice chalet
  Bosconostro - Larice chalet
 • Bosconostro - Larice chalet
  Bosconostro - Larice chalet
 • Bosconostro - Larice chalet
  Bosconostro - Larice chalet

ČETKANI PRIRODNI ARIŠ

Brušen i nauljen po “natur” izboru

 • Bosconostro - Larice Naturale Spazzolato
  Bosconostro - Larice Naturale Spazzolato
 • Bosconostro - Larice Naturale Spazzolato
  Bosconostro - Larice Naturale Spazzolato

OSTALE REALIZACIJE U ARIŠU

Usijani Ariš

 • Bosconostro - Altre realizzazioni in Larice
  Bosconostro - Altre realizzazioni in Larice
 • Bosconostro - Altre realizzazioni in Larice
  Bosconostro - Altre realizzazioni in Larice

JELA ‘’DOLOMITI’’

Jednostavno i prirodno drvo, svestrano i pouzdano, najpodobniji višestrukoj upotrebi. U skladu sa svojom velikodušnošću, iznenađujuć.


JELA ‘’NEVAIO’’

Brušen i lakiran po “natur” izboru

 • Bosconostro - Abete nevaio
  Bosconostro - Abete nevaio
 • Bosconostro - Abete nevaio
  Bosconostro - Abete nevaio

PROJEKAT BOSCO NOSTRO.

ŠIRINA DASAKA

mm-70-90-115-140-200 deblijna mm.11
mm.140.-200-240-270 deblijna mm.15


DUŽINA DASAKA

od 400 a 2400mm: dužina zavisi od traženog formata


DEBLJINA

Floors general features (for specifications ask for more information):

mm 11 - 14 - 15

2 sloje composition mm 11 - 14: ukupna debljina poda

 • 4mm plemenito drveta
 • 7mm jele drugi sloj

3 sloja kompozicije mm 15:

 • 4mm plemenito drveta
 • 7mm jele drugi sloj
 • 8mm - 4mm jele treći slojr

DIMENZIJE

90mm

400 - 1000mm

90mm

400 - 1400mm

115mm

400 - 1400mm

160mm

400 - 2000mm

240mm

400 - 2400mm

240mm

400 - 2400mm

270mm

400 - 2400mm

OBRADA POVRŠINA

REZ TESTERE

Površine sa tragovima testere, u poprečnom smeru u odnosu na pravac venske strukture drveta.

ČETKANJE

Površinska obrada koja teži uklanjanju meke komponente drveta, pojačavajući njegov sastav i vensku stukturu.

RENDISANJE

Ručna obrada koju vrši specijalizovano osoblje, komad po komad, pogodna za poboljšanje strukture drveta i prave vrednosti njegovog dizajna.

TERMIČKA OBRADA

Tehnika koja podrazumeva izlaganje drveta visokim temperaturama, sa estetskim rezultatom koji čuva svu njegovu prirodnost.

BRUŠENJE

Omogućava da se dobije savršeno glatka površina.


ZAVRŠNI TRETMANI

LAKIRANJE

Završna obrada drvene površine dobijena akrilnim ili vodenim lakovima sa odličnom otpornošću i performansama.

NAULJIVANJE/PODMAZIVANJE

Drvo je tretirano uljima bez rastvarača koja prodiru u vlakno i štite ga. Obnavlja se tokom vremena uz jednostavno održavanje.


IZBOR

UNICA-SELEKT

Izbor koji favorizuje drvo pravilne strukture, homogenih boja i sitnih čvorova

NATUR

Odabir drveta sa izraženim karakterom drveta sa čvorovima, godovima i varijacijama u tonu drveta. Ima razlike u boji.

SELVATICA-RUSTIK

Izbor sa neograničenim brojem čvorova velikih dimenzija i sa hromatskim varijacijama. Može imati pukotine duž prstena rasta, a ponekad čak i između različitih prstenova.

MORENO SEGALA PR ARTELEGNO BEOGRAD

Sedme Srpske Brigade 20, Beograd-Zvezdara, Srbija.
+381 (0) 63 1702 054PIB: 110544702

POZOVITE NAS NA 0444-356340 I RADIMO DA VAM POSVETIMO VREME, ODGOVORIMO NA SVE VAŠA PITANJA I UKLJUČIVANJE NA PREPRODAJU VAM PROFILEGNO PODOVA BLIŽE.

„Informacije u skladu sa članom 1. stav 125. zakona od 4. avgusta 2017. godine br. 124“

 • primalac: PROFILEGNO SRL - PDV broj 01262510246
 • provajder: REGIJA VENETO - Regionalno veće - Fiskalni kod: 8007580279
 • prikupljeni iznos: €. 27.940,55
 • datum preuzimanja: 18.04.2019
 • kauzalni: Uvođenje Industrije 4.0 u proces proizvodnje

„Kompanija je imala koristi od druge pomoći koja je već objavljena u Registru državne pomoći“.

Kontaktirajte nas

©2024 Profilegno Srl - P.Iva 01262510249